Granty na Eurogranty - oferta dla MŚP

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 4 =
Link
8 + 4 =
granty
Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin: od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r.

Poziom dofinansowania - do 100% kosztów kwalifikowanych.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 43 mln zł.

Szczegóły znajdują się na stronie: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty---oferta-dla-przedsiebiorcow
← powrót