Dzisiaj: Sobota 03 czerwca 2023

Nabór do Programu dotacyjnego Wspólnie dla dziedzictwa w 2023 roku

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =
NID wspolnie_dla_dziedzictwa
Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do Programu dotacyjnego Wspólnie dla dziedzictwa w 2023 roku dla organizacji pozarządowych.


W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:
1) prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu (wg katalogu prac porządkowych dopuszczonych do realizacji w ramach Programu, stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu);
2) działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzące do jego rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
3) działania zmierzające do zachowania i wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, służących zachowaniu zabytków i ich wartości;
4) działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;
5) działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 maja 2023 roku do godz. 15.00.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą systemu Witkac – www.witkac.pl.
Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie https://nid.pl/dotacje/wspolnie-dla-dziedzictwa/.
← powrót