Nabór projektów do programu „Eksperyment Wymiana”

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =
Obraz1
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) prowadzi kolejny nabór projektów do programu „Eksperyment Wymiana”. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, pochylili się nad tematami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii czy techniki. Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M w międzynarodowej wymianie młodzieży. STE(A)M= Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka).
Aby projekt polsko-niemieckiej (ew. trójstronnej) wymiany młodzieży mógł zostać dofinansowany w ramach programu Eksperyment Wymiana, musi spełniać następujące kryteria:
 Temat został wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosi się do zagadnień z zakresu STE(A)M.
 Tytuł, opis projektu jak i zaplanowane działania odnoszą się do wybranego tematu.
 Minimum 50% programu stanowi praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież aktywnie eksperymentuje, odkrywa i prowadzi dokumentację podjętych działań.  Wspólny program trwa od 4 do 14 dni.
 Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 12 do 26 lat.
 Projekt zostanie podsumowany dokumentacją w wybranej przez siebie formie.

Jeśli stworzenie dokumentacji wiąże się z poniesieniem dodatkowym kosztów, istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe dofinanso-wanie tego miniprojektu w ramach „4×3 – prosta sprawa”: https://pnwm.org/dotacja/inne-dotacje/ .

Wnioski o dotację na projekty mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą bezpośrednio do PNWM do 31 maja 2023 roku.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/ Dokumentacje konkursowa można pobrać ze strony https://pnwm.org/pliki-do-pobrania/
← powrót