Nabór wniosków

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =
grafika
Do dnia 28 czerwca 2024 r trwa  nabór wniosków o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Priorytetu FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.
Typ projektu: Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez wykorzystanie niesprzedanych produktów spożywczych lub produktów spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia.
 
 
Na co dofinansowanie:
Przedmiotem naboru jest wsparcie m.in organizacji odbierających żywność zarówno w ilościach hurtowych (tzw. banki żywności), jak i detalicznych (tzw. organizacje foodsharingowe). Dofinansowanie można również przeznaczyć na rozwój infrastruktury technicznej, procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem, i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych oraz przetwarzania niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych celem zachowania lub wydłużenia terminu ich przydatności do spożycia oraz na rzecz ich dalszej dystrybucji do odbiorców końcowych. W ramach ww. projektów finansowane będą dodatkowo, jako obligatoryjny i uzupełniający element składowy, również działania inwestycyjne lub pozainwestycyjne (np. działania informacyjne lub edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów (w szczególności odpadów żywności), promocją idei zrównoważonej konsumpcji oraz efektywnego wykorzystania żywności w gospodarstwach domowych – idea zero-waste
 
 
Poziom dofinansowania:
 Poziom współfinansowania projektu wynosi maksymalnie 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
 
 Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
 Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, banki żywności, organizacje pozarządowe, w tym organizacje non-profit
 
Regulamin określający szczegółowe warunki naboru znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0104-iw01-00124
← powrót