Nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =
niepodległa
Od 02.11.2023 r. do 31.01.2024 r. trwać będzie nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”.Program przeznaczony jest na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej.W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na:
1) zakupie projektów rzeźb i instalacji artystycznych w celu ich realizacji oraz stałego umieszczenia w przestrzeni publicznej,
2) zakupie rzeźb lub integralnych zespołów rzeźb już istniejących – nowoczesnych (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w.) i współczesnych,
3) utrwaleniu rzeźb zrealizowanych w materiałach nietrwałych (np. gips) lub realizacji projektów rzeźb artystów polskich i zagranicznych (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w.)
4) konserwacji rzeźb i instalacji artystycznych bądź integralnych zespołów istniejących rzeźb funkcjonujących w przestrzeni publicznej (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w. i współczesnych).
Rzeźby muszą zostać umieszczone w przestrzeni publicznej zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30.000,00 zł, a maksymalna 500.000,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 90% budżetu przedstawionego we wniosku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
- samorządowe instytucje kultury niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jednostki samorządu terytorialnego, w której istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną
 - organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 9 t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. zm.).

Regulamin programu w załączeniu.

Załączniki artykułu

Regulamin . (Pobrań: 0)
← powrót