Nabór zgłoszeń do programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =
niepodległa
Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór zgłoszeń do programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu w 2023 roku wynosi 2,5 mln złotych. Termin składania wniosków upływa – 02 października 2023 roku.
W ramach programu wspierane będą projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
–wystawy wraz z katalogami,
–rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia,
–projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu
– warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy,
–wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
–kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
– murale.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 000,00 złotych brutto do 80 000,00 złotych brutto. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz sposobu aplikowania znajdują się na stronie: https://info.niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/818894/rusza-program-dotacyjny-powstanie-styczniowe-1863-1864
← powrót