Nabór zgłoszeń do programu „Polska dziś i jutro”

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =
images
Totalizator Sportowy ogłasza nabór zgłoszeń do programu „Polska dziś i jutro”. Celem inicjatywy jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.
Fundacja prowadzi nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Maksymalne wsparcie wynosi 100 % kosztów projektu. Wkład własny nie jest obowiązkowy.

W ramach konkursu, dofinansowanie może być przeznaczone na takie zadania jak:
1. Inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy).
2. Podejmowanie działań edukacyjnych, w tym: a) organizację seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów; b) organizację bezpłatnych kursów i szkoleń.
3. Nauka o kulturze i historii polskiej, w tym: a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych; b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury; c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących polską kulturę i /lub historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują zagadnienia w sposób rzetelny i obiektywny.
4. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka).
5. Prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych.
6. Finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów programu.

O grant mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz dobra publicznego, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Mogą być nimi, m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, muzea, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, podmioty lecznicze, domy dziecka.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne na stronie: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-quot-polska-dzis-i-jutro-quot#cnt
← powrót