"Niepodległa 2024" - nabór wniosków

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 7 =
Link
6 + 7 =
niepodległa
Biuro „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego ”Niepodległa 2024”. Wnioski można składać do 8 grudnia 2023 roku. Celem program jest dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.
W ramach programu można realizować następujące zadania:
1. wystawy wraz z katalogami;
2. rekonstrukcje historyczne;
3. festiwale, koncerty patriotyczne, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
4. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów: tworzenia aplikacji, stron internetowych, filmowych oraz strzeleckich);
5. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
6. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
7. murale;
8. zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Poziom dofinansowania ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000,00 złotych, a maksymalna 100 000,00 złotych

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
-organizacje pozarządowe,
-samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu znajdują się na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-niepodlegla-2024/ 
← powrót