PARP ogłasza nabór „Dostępność szansą na rozwój 3”

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =
Obraz1
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Dostępność szansą na rozwój 3” finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Program jest skierowany do podmiotów, które mają na celu poprawę dostępności i uniwersalnego projektowania towarów oraz usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Cele naboru i wymogi formalne

Głównym celem naboru „Dostępność szansą na rozwój 3” jest wsparcie projektów zwiększających świadomość i kompetencje w zakresie dostępności, w tym uniwersalnego projektowania. Realizacja tych projektów ma przyczynić się do bardziej inkluzywnej gospodarki, spełniającej potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami na równi z innymi obywatelami.

W ramach programu dostępne są dwa warianty wykorzystania środków finansowych, które umożliwiają realizację projektów związanych z poprawą dostępności, w tym uniwersalnym projektowaniem. Uwzględniają one m.in. aktywną rekrutację w celu podnoszenia świadomości na temat dostępności i korzyści płynących z uniwersalnego projektowania produktów i usług, organizację szkoleń ogólnych, specjalistycznych oraz doradztwo związane ze szkoleniami. Dla przedsiębiorstw posiadających wiedzę w zakresie dostępności, projekty umożliwią wsparcie doradcze związane z omówieniem konkretnych przypadków związanych z rozwojem przedsiębiorstwa w ramach uniwersalnego projektowania produktów lub usług, które wynikają z rodzaju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

PARP, w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, oferuje dofinansowanie do 100% kosztów projektu, z maksymalną wartością pojedynczego projektu wynoszącą do 11 428 571 zł. Łączna pula środków dostępna w naborze wynosi 80 mln zł.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
Beneficjent może otrzymać dofinansowanie na realizację kilku etapów projektu:
·         Rekrutacji do projektu pracownic lub pracowników przedsiębiorstw w celu uświadomienia kwestii dostępności, w tym zasad uniwersalnego projektowania, a także weryfikacji dokumentów koniecznych do udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy de minimis i zasadami naboru.
·         Organizacji i realizacji szkoleń w zakresie dostępności, w tym zasad uniwersalnego projektowania oraz korzyści z nich płynących.
 
Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie wynosi do 100% kosztów projektu.
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
·         stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
·         przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
·         podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
·         partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
·      organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.


Wnioski należy składać od 10 do 24 czerwca 2024 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS.

Więcej informacji na temat procedury składania wniosków znajduje się na oficjalnej stronie konkursu oraz w aplikacji SOWA EFS.
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-3
← powrót