Program grantowy „Lokalny patriota”

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =
pobrane
Fundacja Grupy PERN ogłosiła program grantowy „Lokalny patriota”, oferujący unikalną szansę na zdobycie grantu przez samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz inne organizacje prowadzące działania związane z historią, posiadające osobowość prawną i działające w niedalekiej odległości (do 100 km) od obiektów firmy PERN S.A. (instytucje z Piotrkowa Trybunalskiego spełniają ten warunek). Maksymalne dofinasowanie do 100% i do 5.000,00 zł.
Wnioski można składać przede wszystkim na:
 organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub regionalnym dot. historii Polski, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, wystaw, konkursów, festiwali, koncertów, widowisk, spektakli teatralnych,
 realizację działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działaniach interdyscyplinarnych związanych z historią,
 organizację konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań historycznych,
 organizację rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym,
 inne wydarzenia lub projekty promujące historię.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.
Opis programu na naszym portalu znajduje się tutaj: https://www.pern.pl/o-nas/odpowiedzialny-biznes/fundacja/nabor-wnioskow/lokalny-patriota/
← powrót