Program grantowy „Paliwo dla kultury”

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =
pobrane
Fundacja Grupy PERN ogłosiła program grantowy „Paliwo dla kultury”, którego celem wsparcie projektów, które promują wydarzenia kulturalne w lokalnych środowiskach. Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych), organizacje pozarządowe i fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz publiczne szkoły artystyczne działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km) (instytucje z Piotrkowa Trybunalskiego spełniają ten warunek). Maksymalne dofinasowanie do 100% i do 5.000,00 zł.
Wnioski można składać przede wszystkim na:
 projekty lokalne mające na celu zwiększenie dostępu do kultury,
 organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, itp.
 organizację wydarzeń kulturalnych takich, jak: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami, oprowadzania, spacery po miejscach kultury, widowiska muzyczne, spektakle teatralne, itp.
 tworzenie wydawnictw udostępnianych w formie publikacji książkowych lub formie elektronicznej,
 organizację wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.

Opis programu https://www.pern.pl/o-nas/odpowiedzialny-biznes/fundacja/nabor-wnioskow/paliwo-dla-kultury/
← powrót