Program grantowy “Patroni Roku 2024”

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =
patroni roku
Do 06 kwietnia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu “Patroni Roku 2024” organizowanego przez Fundacje LOTTO im. Haliny Konopackiej. Celem programu jest upamiętnienie patronów, w uznaniu za ich zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, przez finansowe wsparcie ściśle z nimi związanych innowacyjnych i kreatywnych projektów uwzględniających przede wszystkim wartości edukacyjne i kulturowe.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
- upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
- konferencje, spotkania, sympozja, wykłady, webinaria, warsztaty, szkolenia;
- publikacje, wydawnictwa, filmy dokumentalne;
- koncerty, spektakle, konkursy recytatorskie;
- wydarzenia plenerowe;
- wystawy;
- audycje radiowe, telewizyjne;
- aplikacje mobilne;
- projekty multimedialne.
 
 
Motywy tematyczne, których muszą dotyczyć zgłoszone projekty:
Marek Hłasko, Abp Antoni Baraniak, Romuald Traugutt, Wincenty Witos, Kazimierz Wierzyński, Melchior Wańkowicz, Rodzina Ulmów, Zygmunt Fortunat Miłkowski, Polscy Olimpijczycy, Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Władysław Zamoyski, Edukacja Ekonomiczna. 
 
Poziom dofinansowania:
 
Maksymalna kwota grantu nie może przekroczyć 30 000,00 zł. Od wnioskodawcy składającego wniosek na kwotę równą lub przekraczającą 20 000,00 zł wymagany jest finansowy udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł finansowania w wysokości min. 10 % całkowitych kosztów projektu.
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
 1.Organizacje pozarządowe i inne organizacje działające w sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
2.Jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczny posiadające osobowość prawną (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury).
 
Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie na stronie:
https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku
 
 
← powrót