program grantowy „Tradycja naszą siłą”

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =
pobrane
Fundacja Grupy PERN ogłosiła program grantowy „Tradycja naszą siłą”, którego celem wsparcie projektów, które propagują polską tradycję lokalną i regionalną. Wnioski mogą składać fundacje posiadające osobowość prawną, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, organizacje pozarządowe działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km) (instytucje z Piotrkowa Trybunalskiego spełniają ten warunek). Maksymalne dofinasowanie do 100% i od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł.
Wnioski można składać przede wszystkim na:
 działania z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego,
 zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego,
 zadań związanych z organizacją wydarzeń dotyczących folkloru wiejskiego i miejskiego,
 wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.

Opis programu https://www.pern.pl/o-nas/odpowiedzialny-biznes/fundacja/nabor-wnioskow/tradycja-nasza-sila/
← powrót