Dzisiaj: Sobota 03 czerwca 2023

„Projekty Solidarności” - nabór wniosków

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =
csm_eks-pl-kolor_839e48184e
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności po raz kolejny zapraszają do składania wniosków w ramach programu „Projekty Solidarności”.


Terminy składania wniosków w roku 2023:
  • 4 maja 2023 r., godz. 12:00
  • 4 października 2023 r., godz. 12:00

Projekty Solidarności nie wymagają nawiązywania współpracy międzynarodowej i skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Ich celem jest umożliwienie organizacjom młodzieżowym i młodym aktywistom wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie funkcjonują, a więc na terenie danej dzielnicy, gminy czy miejscowości.
Kluczowym hasłem Projektów Solidarności są działania solidarnościowe definiowane jako działania wychodzące naprzeciw ważnym wyzwaniom społecznym z korzyścią dla danej społeczności lub społeczeństwa jako całości.
Pomysłodawcą Projektu Solidarności musi być grupa minimum 5 młodych osób w wieku 18-30 lat, które zarejestrują się na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć wniosek na projekt samodzielnie.
Tematyka i podejmowane działania muszą dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z szeroko rozumianą solidarnością. Zadaniem projektu jest również promowanie wartości europejskich, takich jak otwartość, wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska naturalnego, itp. Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie. Mogą być skierowane do grup odbiorców w każdym wieku.

Dofinansowanie:
Koszty zarządzania projektem: 595 EUR na każdy miesiąc działań (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 7 140,00 EUR).
Koszty zaangażowania coacha - osoby wspierającej: 74 EUR/dzień pracy, max. 12 dni pracy w ramach projektu (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 888 EUR).
Koszty związane z umożliwieniem udziału w działaniach osobom z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych i kwalifikowalnych kosztów do maksymalnej kwoty 7000 EUR na wsparcie grup docelowych lub bez ograniczeń, gdy osoby z mniejszymi szansami są członkami grupy inicjatywnej).

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się tutaj: https://eks.org.pl/
← powrót