Dzisiaj: Czwartek 22 paździenika 2020

Konkurs Nowa Elewacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

                                                                    
Prezydent Miasta ogłasza konkurs „Nowa Elewacja 2020” na najlepiej odnowioną elewację piotrkowskiego budynku.
Celem konkursu jest zachęcenie właścicieli budynków do wykonania remontów elewacji, co wpłynie na poprawę wizerunku centrum miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Remont elewacji budynku musi zostać zakończony do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W konkursie nagradzani są właściciele budynków, których zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję konkursową, a następnie zatwierdzone przez Prezydenta Miasta. W wyniku  rewitalizacji znacząco poprawiony został wygląd zewnętrzny oraz stan techniczny tych obiektów. Zrealizowana inwestycja podniosła estetykę i jakość przestrzeni publicznej.
W załączeniu Zarządzenie nr 268 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z regulaminem konkursu oraz wniosek zgłoszeniowy. 
                                                               Wnioski przyjmowane są do 26 lutego 2021 roku.
                                                                                           ZAPRASZAMY


NAGRODY:

I nagroda - 15.000,00zł

II nagroda - 10.000,00zł

III nagroda - 5.000,00zł

 

Uczestnikami konkursu mogą być inwestorzy remontu budynków usytuowanych w centrum miasta Piotrkowa Trybunalskiego w obszarze określonym i zawartym między ulicami: al. Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Skłodowskiej-Curie, al. Kopernika, al. Piłsudskiego oraz w ciągu komunikacyjnym al. 3-go Maja.

 

KONTAKT:

Katarzyna Szymańska
Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 wejście A pok. 218
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44/ 732 18 32
e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl

Załączniki artykułu