Aktualności

E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną.
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Trybunalskim
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
Zakończenie rekultywacji składowiska odpadów w Dołach Brzeskich
e-Rodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Projekt obejmuje m.in. stworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach realizujących zadania miasta wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury i udostępnieniem nowych usług za pośrednictwem platformy e.PUAP.
Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego – etap II
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej Nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim