Dzisiaj: Wtorek 04 sierpnia 2020

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANBOWIĄCEJ WŁĄSNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE POŁOZONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 16A.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. Rembeka 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH PRZY UL. PIASKOWEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
 
Wykaz lokalu użytkowego - garażu, przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony, położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej 17 / Wyzwolenia 3.
Wykaz lokalu użytkowego, przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony, położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 23.
Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Starowarszawskiej 23.
Wykaz  nieruchomości  zabudowanej, stanowiącej  własność  Miasta Piotrków Trybunalski,  przeznaczonej  do  wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb.  przy ulicy  Wierzeje 1.
 
Wykaz  nieruchomości  niezabudowanej, stanowiącej  własność  Miasta Piotrków Trybunalski,  przeznaczonej  do  wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb.  przy ulicy  Stolarskiej.
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sulejowskiej 24.