Aktualności

 Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 19-21, przeznaczonej do wniesienia aportem do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim jako wkładu niepieniężnego w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
 
Wykaz nr 5 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ignacego Krasickiego
Wykaz nr 4 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego
 
Wykaz nr 3 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego
Wykaz nr 2 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej.
 
Wykaz nr 1 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 132, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
 
Wykaz nr 2 części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej -
załącznik do zarządzenia Nr 365 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2022 r.
 
 
Wykaz nr 1 części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej -
załącznik do zarządzenia Nr 365 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2022 r.