Dzisiaj: Wtorek 02 czerwca 2020

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 46.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. ŻWIRKI.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wierzeje 73.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY,
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, POŁOŻONEJ  UL. TOPOLOWEJ.
 
WYKAZ NIEZABUDOWANYCH DZIAŁEK GRUNTU STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. MICHAŁOWSKIEJ 16 a,ul. MICHAŁOWSKIEJ 16 b  i  ul. MICHAŁOWSKIEJ 16 c, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA 99 LAT, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
 
 
WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. ORZECHOWEJ 16.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA 10 LAT, W DRODZE PUBLICZNEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  PRZY ul. Sulejowskiej 132A, 
W GRANICACH PIOTRKOWSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ.
 
 
 
12-03-2018

Wykaz ul. Wronia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. WRONIEJ (TEREN WŁĄCZONY DO PIOTRKOWSKIEJ PODSTREFY ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ).
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. PALMOWEJ 20.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL.BUGAJSKIEJ 21a.