Dzisiaj: Niedziela 09 sierpnia 2020

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. ORZECHOWEJ 16.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA 10 LAT, W DRODZE PUBLICZNEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  PRZY ul. Sulejowskiej 132A, 
W GRANICACH PIOTRKOWSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ.
 
 
 
12-03-2018

Wykaz ul. Wronia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. WRONIEJ (TEREN WŁĄCZONY DO PIOTRKOWSKIEJ PODSTREFY ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ).
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. PALMOWEJ 20.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL.BUGAJSKIEJ 21a. 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 56 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 44/46, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ULICY SŁOWACKIEGO (obręb 28) oznaczonej nr działki  30/18  o powierzchni 0,0090 ha.
 
27-02-2018

wykaz ul. Żwirki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. ŻWIRKI.