Aktualności

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 12 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 9 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Żeromskiego 7 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gospodarczej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gospodarczej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gospodarczej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 125.
 
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Żeromskiego 7 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu