Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =
17 listopada Urząd Miasta podpisał umowę z wykonawcą zadania - firmą FlexiPower Group.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: IV.1 Odnawialne źródła energii dla poddziałania IV.1.2. Odnawialne źródła energii.

Trwa realizacja inwestycji. W ramach projektu zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Przeprowadzono audyty w celu opracowania dokumentacji technicznej dla instalacji pomp ciepła, trwa montaż urządzeń.

Załączniki artykułu