EKOAUTO – ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH DLA URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi udzielił  zgonie z zapisami umowy 137/OA//PD/2022  z dnia 14.06.2022 wsparcia finansowego dla realizacji zadnia:
EKOAUTO – ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH DLA URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO:

32 000,00 zł w formie pożyczki
48 000,00 zł w formie dotacji
Całkowity koszt zadania: 80 000,00 zł

Informacje o projekcie:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11.01.2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów od 1 stycznia 2022 r. wynosił co najmniej 10% (art. 68 ust. 2), a od 1 stycznia 2025 r. minimum 30% (art. 86 pkt 3). W związku z zamiarem  zakupu  2 pojazdów elektrycznych zachodzi potrzeba zakupu i montażu ładowarek elektrycznych. Zakup stacji ładowania będzie promocją miasta i samorządu w zakresie rozwoju rynku usług ładowania pojazdów elektrycznych. Będzie odpowiedzią na pogarszający się stan środowiska, a w szczególności powietrza i hałasu komunikacyjnego.

Więcej informacji  www.wfosigw.lodz.pl