Projekty z dofinansowaniem WFOŚiGW

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =

Rewaloryzacja zabytkowego Parku im. Ks.J.Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 28.11.2014 r. Miasto Piotrków Trybunalski zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie w formie dotacji dla zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku im. Ks. J. Poniatowskiego  w Piotrkowie Trybunalskim" - w ramach Programu Priorytetowego "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków".
Wartość zadania ogółem wynosi 2.989.625,80 zł.
Wartość dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji dla ww. zadania wynosi 1.907.394 zł.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

•    rozbiórkę budynku gospodarczego w ogrodzie botanicznym,
•    remont ogrodzenia parku i ogrodu botanicznego,
•    remont fontanny w ogrodzie botanicznym,
•    rewitalizację pergoli w ogrodzie botanicznym,
•    rewitalizację tzw. „skałki” w ogrodzenie botanicznym,
•    remont alejek w parku i ogrodzie botanicznym,
•    remont stawu i umocnienie jego skarp,
•    remont kanałów: odpływowego i doprowadzającego wodę do stawu,
•    remont przyłączy wodociągowych,
•    wymianę lamp oświetleniowych z oprawami w istniejącej lokalizacji wraz ze skrzynkami złączowo-pomiarowymi,
•    zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, w tym usunięcie obumarłych drzew i krzewów, przesadzanie drzew,
•    nasadzenia nowych drzew i krzewów,
•    nasadzenia trwałej roślinności zielnej,
•    montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych,
•    wydruk ulotek promocyjnych nt. parku.

logo wfosigw

Zadanie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Weź oddech” realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim realizuje program edukacji ekologicznej w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018”. Cały koszt projektu wynosi 23085 zł, z czego dotacja WFOŚiGW w Łodzi wynosi 19622 zł, zaś wkład własny szkoły to 3463 zł. W ramach realizacji programu zostaną zakupione aparaty fotograficzne, pyłomierz, dron oraz piloty do testów. Będą zorganizowane dwie wycieczki dla młodzieży naszej szkoły do kopalni w Bełchatowie z wjazdem do wykopu oraz terenowe warsztaty fotograficzno-ekologiczne na terenie Sulejowskiego i Przedborskiego PK. Ponadto w miesiącu marcu ruszy konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i Ekonomika pt. Złap smoga trybunalskiego i zamknij go w kadrze. Dla uczniów gimnazjum odbędą się stacjonarne warsztaty fotograficzno-ekologiczne, zakończone konkursami ekologicznymi. Dzięki realizacji tego programu młodzieży naszej szkoły oraz gimnazjalistom zostaną przybliżone zagadnienia związane ze stanem, zanieczyszczeniem oraz ochroną powietrza.

 

logo wfosigw

Zadanie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi