Drugie spotkanie - warsztaty

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =
Link
6 + 6 =
Drugie spotkanie dotyczące opracowywania Strategii Zintegrowanych Iwestycji Terytoralnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piotrków Trybunalski – Radomsko – Bełchatów do 2027 roku. 
Drugie spotkanie dotyczące opracowywania Strategii Zintegrowanych Iwestycji Terytoralnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piotrków Trybunalski – Radomsko – Bełchatów do 2027 roku odbyło się 12 maja 2022 roku z przedstawicielami miast/gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, przedstawicielami wykonawcy - Instytutem Badawczym IPC Sp. zo.o oraz doradcami partnerstw w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus). Zaproszenie na spotkanie otrzymało Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Spotkanie odbyło się formie on-line. Omówiony został pierwszy etap prac nad Strategią ZIT MOF - część diagnostyczna obszaru ZIT MOF.
← powrót