Dzisiaj: Wtorek 14 lipca 2020

Kalendarz imprez

Warsztaty edukacyjno-plastyczne "Na tronie i w koronie"

Miejsce : Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4. Wystąpią: Bilety: warsztaty darmowe Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza zorganizowane grupy dzieci na darmowe warsztaty edukacyjno - plastyczne "Na tronie i w koronie". W 2019 roku dawny pałac króla Zygmunta I Starego obchodzi 500-lecie swojego istnienia. Dla upamiętnienia tej szczególnej rocznicy stworzony został projekt "Na tronie i w koronie", którego celem jest zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z okresem panowania dwóch ostatnich królów z dynastii Jagiellonów, a także z historią ich siedziby – unikalnej pod względem architektonicznym zarówno w skali kraju jak i Europy. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod pracy z zakresu edukacji kulturalnej oraz artystycznej najmłodsi uczestnicy wprowadzeni zostaną w świat polskiego dziedzictwa historycznego. Ważną intencją projektu jest również wzmacnianie tożsamości kulturowej na poziomie lokalnym oraz partycypacja dzieci w poznawaniu materialnych i niematerialnych aspektów historii. Warsztaty składać się będą z dwóch części: 1. część edukacyjna – polegająca na „aktywnym zwiedzaniu” 2. część plastyczna – polegająca na własnej pracy twórczej uczestników, dla której bazą będą informacje pozyskane podczas części edukacyjnej zajęć. Warsztaty odbywać się będą w okresie: czerwiec - sierpień 2019 roku. Zapisów na warsztaty dokonać można w siedzibie Muzeum (Plac Zamkowy 4, 97- 300 Piotrków Trybunalski) lub telefonicznie: 44 646 52 72. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura - Interwencje 2019.