Dzisiaj: Piątek 27 maja 2022

Informacja o stawkach dotacji

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =

Informujemy, że aktualna informacja o stawkach dotacji na ucznia w poszczególnych typach szkół i placówek niepublicznych dostępna jest pod adresem:
http://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=4&id=1048&x=106

STAWKI DOTACJI NALEŻNYCH SZKOŁOM I PLACÓWKOM NIEPUBLICZNYM W 2016 ROKU

Lp Typ szkoły/placówki Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Przedszkole ogólnodostępne 626,52 627,89 624,34 624,13 625,70 643,08 649,24 649,24 589,80 605,82 610,73 612,20
2. Punkt przedszkolny 334,15 334,88 332,98 332,87 333,70 342,98 346,26 346,26 314,56 323,10 325,72 326,51
3. Przedszkole specjalne waga P 32 - 1.778,09  /  waga P 40 - 4.222,96
4. Szkoła podstawowa uczniowie klas I-III - 464,53 / uczniowie klas III - VI - 444,52
5. Gimnazjum dla młodzieży 462,30
6. Zaoczne Gimnazjum dla dorosłych 139,32 139,32 139,32 139,32 139,32 139,32 139,32 139,32 144,87 144,87 144,87 144,87
7. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 82,19 82,19 81,21 82,31 82,31 82,31 82,31 82,31 79,47 80,78 80,78 77,19
8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży 587,72
9. Technikum dla młodzieży 587,72
10. Zaoczna Szkoła Policealna dla dorosłych 54,31 54,31 55,40 73,81 74,77 75,61 75,99 76,22 79,05 60,36 56,60 56,66
11. Szkoła Policealna dla młodzieży kształcąca w kierunkach medycznych 438,79 438,79 438,79 438,79 438,79 438,79 438,79 438,79 438,79 438,79 446,68 446,68
12. Szkoła Policealna dla dorosłych kształcąca w kierunkach medycznych (system stacjonarny) 183,95 183,95 183,95 183,95 183,95 183,95 183,95 183,95 181,97 181,97 181,97 181,97
13. Szkoła Policealna dla dorosłych kształcąca w kierunkach medycznych (system zaoczny) 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 131,17 132,43 132,43 132,43
14. Wczesne wspomaganie rozwoju - przedszkole, szkoła podstawowa 373,40
15. Wczesne wspomaganie rozwoju - poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy 376,29
16. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 4 255,61

Załączniki artykułu

STAWKI DOTACJI W 2014 ROKU (pobrań: 4299)
STAWKI DOTACJI W 2015 ROKU (pobrań: 4625)