Odbiór odpadów - wykaz firm

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =
Wykaz podmiotów posiadających wpis do  rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
 1. JUKO Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Topolowa 1 (wpis nr 0001/PT/2012),
 2. ENERIS Surowce S.A., 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 232a  (wpis nr 0007/PT/2012),
 3. Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Próchnika 25 (wpis nr 0008/PT/2012),
 4. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, 08-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 (wpis nr 0012/PT/2012),
 5. FCC Polska Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10 (wpis nr 0017/PT/2012),
 6. „TRANS-TOM” Tomasz Pietysz, 80-298 Gdańsk, ul. Podchorążych 12 lok. 22 (wpis nr 0018/PT/2013),
 7. FCC Śląsk Sp. z o.o. w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10 (wpis nr 0022/PT/2013),
 8. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH, 42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m. 94 (wpis nr 0025/PT/2015),
 9. EKOM Maciejczyk Sp. jawna, 26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 29 (wpis nr 0027/PT/2016),
 10. FBSERWIS S.A. 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9 (wpis nr 0028/PT/2016),
 11. STRACH i SYNOWIE Sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Bór 169 (wpis nr 0030/PT/2016),
 12. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, 26-008, Wola Jachowa 94A (wpis nr 0035/PT/2021),
 13. PreZero Bałtycka Energia  Sp. z o.o., 02-981, Warszawa, ul. Zawodzie 5 (wpis nr 0037/PT/2022)
 
Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 1. Usługi Asenizacyjne i Transportowe Julian Ciołek, Dąbrówka Duża 105, 95-060 Brzeziny (decyzja z dnia 14.05.2013, znak: ROŚ.7346.12.2013),
 2. Zakład Usług Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski, z/s: ul. Oficerska 22 lok. 4, Wiśniowa Góra,  95-020 Andrespol (decyzja z dnia 25.07.2016, znak: IGK.7346.10.2016),
 3. Zakład Usług Komunalnych Transport Ireneusz Czajka, z/s: ul. Michałowska 112/114, 97-300 Piotrków Trybunalski (decyzja z dnia 2.05.2017, znak: IGK.7346.4.2017),
 4. TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o., z/s: ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa (decyzja z dnia 24.05.2017, znak: IGK.7346.6.2017),
 5. Zakład Usług Asenizacyjnych Wojciech Słodkowski, z/s: ul. Pawłowska 46, 97-300 Piotrków Trybunalski (decyzja z dnia 28.06.2017, znak: IGK.7346.8.2017) – zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 01.07.2018 r. nastąpiło zawieszenie wykonywania działalności,
 6. WC SERWIS Sp. z o.o. z/s: ul. Szybowa 2, Zabrze 41-808 (decyzja z dnia 17.07.2017, znak: IGK.7346.7.2017),
 7. MTOILET Sp. z o.o., z/s: ul. Odlewnicza 5, Warszawa 03-231 (decyzja z dnia 12.09.2019, znak: IGK.7346.8.2019),
 8. Usługi Asenizacyjne Marek Gębicki, z/s: ul. Wschodnia 13, 97-330 Sulejów (decyzja z dnia 29.12.2020, znak: IGK.7346.8.2020),
 9. Transport Towarowy, Usługi Asenizacyjne Mirosław Włóka, z/s: ul. Łęczyńska 60, Włodzimierzów, 97-330 Sulejów (decyzja z dnia 21.05.2021, znak: IGK.7346.5.2021),
 10. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., z/s: ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski (decyzja z dnia 1.09.2021, znak: IGK.7346.26.2021),
 11. Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Czajka, z/s: ul. Michałowska 112/114, 97-300 Piotrków Trybunalski (decyzja z dnia 10.09.2021 znak: IGK.7346.34.2021),
 12. WC SERWIS - ŁÓDŹ Sp. z o.o., z/s: ul. Olechowska 83, 92-403 Łódź (decyzja z dnia 16.06.2021, znak: IGK.7346.9.2021, decyzja wygaszająca zezwolenie z dnia 16.05.2022, znak: IGK.7346.8.2022),
 13. Alfa Partner sp. z o.o., z/s: ul. Żbikowska 8A, 05-800 Pruszków (decyzja z dnia 21.03.2022, znak: IGK.7346.3.2022, decyzja zmieniająca z dnia 17.06.2022, znak: IGK.7346.9.2022).