LXXIII Sesja Rady Miasta - program

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 2 =
Link
2 + 2 =
sesja
Po raz siedemdziesiąty trzeci w tej kadencji samorządu obradować będą piotrkowscy radni. Sesja odbędzie się w środę (28.02) o godz. 8:15. Obrady można śledzić on-line TUTAJ.
 
W programie obrad znalazło się m.in. podjęcie uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i budżecie miasta na 2024 rok oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Starowarszawskiej, Alejach Armii Krajowej, ul. Polnej, ul. Oddzielnej, ul. Logistycznej oraz ul. Ludowej.

Radni podejmą także uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2024 rok, nabycia do zasobu gminnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Daniłowskiego oraz realizacji przez Miasto Piotrków Trybunalski w roku 2024 Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Następnie rajcy będą debatować nad złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, nadaniem nazwy ,,Ostoja’’ dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim oraz zmianami w miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Młynarskiej, Belzackiej oraz ulic: Krakowskie Przedmieście i Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim.

Szczegółowy porządek obrad publikujemy w załączniku poniżej. Obrady Sesji Rady Miasta będzie można śledzić także on-line TUTAJ.

 
← powrót