LXXIII Sesja Rady Miasta za nami

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =
DSC_4208
Po raz siedemdziesiąty trzeci w tej kadencji samorządu obradowali piotrkowscy radni. Druga sesja w tym roku odbyła się w środę (24.01). Podczas posiedzenia radni podjęli 18 uchwał. 
Podczas dzisiejszej (28.02) sesji radni, tradycyjnie na początku obrad podjęli uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2024. Podjęli również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Starowarszawskiej, Alejach Armii Krajowej, ul. Polnej, ul. Oddzielnej, ul. Logistycznej oraz ul. Ludowej.

Ponadto radni określili zadania i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2024 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie nabycia do zasobu gminnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Daniłowskiego oraz realizacji przez Miasto Piotrków Trybunalski w roku 2024 Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 
Następnie rajcy debatowali nad złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, nadaniem nazwy ,,Ostoja’’ dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim oraz ustalili zmiany w miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Młynarskiej, Belzackiej oraz ulic: Krakowskie Przedmieście i Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim.
← powrót