Dzisiaj: Niedziela 20 września 2020

Mieszkańcy zadowoleni z BOM (11.12.2007)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
BOM pozytywnie oceniony przez interesantów. Zadowolenie z kontaktów z urzędnikami w zakresie uzyskanej pomocy w trakcie załatwiania spraw deklaruje 96% interesantów. 98% uznaje, że obsługujący ich urzędnicy są uprzejmi i kompetentni.

Biuro Obsługi Mieszkańców zostało pozytywnie ocenione przez interesantów, załatwiających sprawy w piotrkowskim magistracie. Ankieta przeprowadzona została między 19 października a 20 listopada br. Badaniem objęto 1069 osób, załatwiających sprawy w  budynku UM przy Pasażu K. Rudowskiego 10, w budynku UM przy ul. Szkolnej 28, oraz w Referacie Komunikacji przy ul. Szkolnej 30/38.
Ankietowani w zdecydowanej większości są usatysfakcjonowani z kontaktów z urzędnikami -  zadowolenie z uzyskanej pomocy w trakcie załatwiania spraw deklaruje 96% interesantów. 98% uznaje, że obsługujący ich urzędnicy są uprzejmi i kompetentni.
Wyniki te kształtują się prawie na identycznym poziomie dla wszystkich trzech miejsc ankietowania (różnice w granicach 1-2%). Najwyższa ocenę czyli ?5? 56% klientów wystawiło dla BOM przy Pasażu K. Rudowskiego i dla Referatu Komunikacji.
Porównując wyniki ankiet z lat poprzednich 2004/2005/2006 widoczna jest tendencja systematycznej poprawy w zakresie oczekiwanej pomocy od urzędników w trakcie załatwiania spraw ? dla porównania w 2004 r. pomoc urzędnika dobrze oceniło  83% badanych, w bieżącym roku ? już  96%.
Podobny wzrost dotyczy oceny uprzejmości i kompetencji urzędników ? w 2005r  89% ankietowanych uznało, że obsługujący ich urzędnicy byli uprzejmi i kompetentni, a w 2007 r odsetek tak oceniających wzrósł do 98%.
Zdecydowana większość ankietowanych wskazuje punkt informacyjny jako miejsce gdzie pozyskują informacje o sposobie załatwiania spraw. Odsetek tak głosujących wynosi ponad 80%
Statystyki opracowane na podstawie badań ankieterów wskazują, że następuje też stopniowy wzrost zainteresowania i korzystania przez klientów UM ze strony internetowej.
W roku 2005 odwiedzanie strony internetowej UM deklarowało 10% ankietowanych, a w roku 2007 ? już niemal 22%.  Najchętniej ze strony internetowej korzystają klienci Referatu Komunikacji.

 

← powrót