Dzisiaj: Wtorek 04 sierpnia 2020

Obwodnica miasta - stan prac

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Budowa obwodnicy składa się z kilu etapów. Od 2003 roku, kiedy przystąpiono do realizacji projektu, udało się zmodernizować i poszerzyć ulicę Sulejowską od granic miasta do nowego ronda wykonanego przy jeziorze Bugaj.

Budowa dobiega końca

Budowa obwodnicy składa się z kilu etapów. Od 2003 roku, kiedy przystąpiono do realizacji projektu, udało się zmodernizować i poszerzyć ulicę Sulejowską od granic miasta do nowego ronda wykonanego przy jeziorze Bugaj. Kolejny realizowany teraz etap prowadzi dwujezdniową drogą od ul. Sulejowskiej do ul. Rakowskiej. Wykonano już wiadukt w ulicy Wierzejskiej i rondo w ulicy Wolborska. Z kolei przy Jeziorze Bugaj, na przedłużeniu ulicy Broniewskiego wybudowane zostało przejście podziemne dla ułatwienia ruchu pieszego do kąpieliska. Budowa tego etapu obwodnicy zakończy się w październiku 2006 roku.

Część zachodnia obwodnicy została już wybudowana i przebiega od ul. Słowackiego do ul. Dmowskiego poprzez skrzyżowanie w al. Sikorskiego. Zgodnie z postulatami mieszkańców wykonane tam zostały dodatkowe elementy architektury chroniące mieszkańców okolicznych domów przed hałasem. Koszt tego odcinka wyniósł 3,2 mln zł, z czego Unia Europejska pokryła 2,4 mln zł, rząd polski i miasto Piotrków dołożyły po 0,4 mln zł

Finansowanie

Budowa obwodnicy finansowana jest z pieniędzy Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji tego etapu wynosi 48,4 mln zł, z czego według zawartych umów 25,4 mln zł pokrywa Unia Europejska, 1,6 mln zł rząd polski, a budżet miasta 21,4 mln zł. Władze miasta czynią starania, aby maksymalnie zmniejszyć udział miasta. Udało się uzyskać z Ministerstwa Gospodarki dodatkową kwotę 1,7 mln zł, dzięki czemu udział miasta zmniejszył się do 19,7 mln zł.

Plany

W latach 2007-2013 planuje się przedłużenie obwodnicy zachodniej od ulicy Dmowskiego do ulicy Roosevelta i dalej do Krakowskiego Przedmieścia co ma spowodować poprawę komunikacji i aktywizację przemysłowej części Piotrkowa. W tym etapie rozważa się możliwość przedłużenia obwodnicy również w kierunku przeciwnym, tj. od ulicy Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego. Koszt tej inwestycji szacuje się na 20 mln Euro.  Obwodnica ta stanie się w przyszłości drogą alternatywną dla przebiegających w pobliżu miasta autostrad. W prezentacji wzięli udział udział parlamentarzyści ziemi piotrkowskiej, były premier Marek Pol oraz radni Rady Miasta.

← powrót