Seminarium dla przedsiębiorców (13.05.2008)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
?Fundusze strukturalne ? szansa rozwoju dla przedsiębiorców w podregionie piotrkowskim?- to temat seminarium, które zorganizowane zostanie w Urzędzie Miasta. Omówione będą m.in. możliwości korzystania z funduszy.

logo_poziomroefs.jpgRegionalny Ośrodek EFS w Piotrkowie Trybunalskim przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i ECES we współpracy z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Regionalnej Izby Gospodarczej zaprasza przedsiębiorców do udziału w seminarium:
pt. ?Fundusze strukturalne ? szansa rozwoju dla przedsiębiorców w podregionie piotrkowskim?.
opus.jpgSeminarium odbędzie się 10 czerwca 2008 r. w godzinach 09:00 ? 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego, 10.
Na seminarium zostaną omówione możliwości korzystania przez przedsiębiorców z funduszy unijnych:
- z Europejskiego Funduszu Społecznego: możliwości otrzymania dofinansowania na szkolenia i doradztwo dla pracowników i kadr zarządzających; możliwość składania wniosków przez firmy jako projektodawcy ? realizatorzy przedsięwzięć na rzecz innych grup docelowych.
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: możliwości otrzymania dofinansowania na realizacje projektów inwestycyjnych, innowacyjnych, badawczych.
Zostaną przedstawione dobre praktyki w zakresie:
- doskonalenie kadr i rozwoju przedsiębiorczości.
- Ekonomia Społeczna jako przykład dobrej praktyki łączenia przedsiębiorczości z aktywizacją społeczną.
eces.jpgW roli prelegentów wystąpią reprezentacji Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy ? przedstawiciele Departamentów odpowiedzialnych za promocje i wdrażanie powyższych funduszy w województwie łódzkim; przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, doradca Regionalnego Ośrodku EFS w Piotrkowie - ekspert w zakresie ekonomii społecznej.
Do udziału w seminarium zapraszamy przedsiębiorców z powiatów: piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl
Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium faksem 044- 647-12-62 lub drogą mailową do 4 czerwca.
Kontakt ws prawie seminarium: Dorot Biegańska lub z Olga Conop
dbieganska@opus.org.pl, oconop@opus.org.pl
tel: 0-44- 647- 12- 62


← powrót