Ważne zmiany w budżecie miasta

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =
DSC_5556
Za nami 64. Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dzisiejsze obrady przyniosły ważne zmiany w tegorocznym budżecie miasta.
Tradycyjnie posiedzenie Rady Miasta rozpoczęło się od przyjęcia uchwał ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2023 rok.

Dzięki przyjęciu propozycji przedstawionych przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka w tegorocznych wydatkach dołożono milion złotych na remonty w mieszkaniowym zasobie gminy. Zabezpieczono ponad 80 tys. zł na remont konserwatorski kapliczki przy ul. Cmentarnej. Przeznaczając brakujące 52 tys. zł na realizację zadania „Z lekkoatletyką za pan brat (SP nr 11)” będzie można rozstrzygnąć przetarg na realizację tej inwestycji i podpisać umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

To nie jedyna inwestycja, na którą wyasygnowano dodatkowe pieniądze. - Żeby móc rozstrzygnąć przetargi na przebudowę ul. Wojska Polskiego (od Kostromskiej do Armii Krajowej) musieliśmy dołożyć 4,93 mln zł oraz 2,07 mln zł na przebudowę A. Krajowej (od ronda "Solidarności" do Wojska Polskiego) i trzech odcinków ulicy Wierzejskiej - wylicza najważniejsze zmiany dzisiejszych obrad Izabela Wroniszewska, skarbnik miasta.

Dołożono również 457,5 tys. zł na budowę kolejnego odcinka chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej co pozwoli na rozpoczęcie realizacji inwestycji (wcześniej zabezpieczono pieniądze jedynie na dokumentację projektową) oraz 78 tys. zł na budowę chodnika przy ul. Kostromskiej (do skweru przy al. gen. W. Sikorskiego).
 
Ponadto radni przegłosowali uchwały ws. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 800-lecia, określili zadania i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok, ustalili czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.
Rajcy określili również wykaz przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta oraz powołali zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Archiwum nagrań z obrad Sesji Rady Miasta dostępne jest TUTAJ.
← powrót