Żeromskiego zamknięta od piątku

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 7 =
Link
6 + 7 =
dsc0015-1712661505
W związku z rozpoczynającą się modernizacją ul. Żeromskiego, od najbliższego piątku (24.05) na okres trwania robót droga na odcinku od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych zostanie wyłączona z ruchu.
 
Jak czytamy w komunikacie przesłanym przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S. A. od piątku (24.05) z powodu rozpoczynającej się modernizacji ul. Żeromskiego jezdnia od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych zostanie wyłączona z ruchu samochodowego. Apelujemy do kierowców, aby omijali ten fragment ulicy i wybierali drogi alternatywne oraz zwracali uwagę na tymczasowe oznakowanie.

Zakres robót na ul. Żeromskiego obejmuje rozbudowę drogi wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na posesje. Budowę chodników, ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zatok autobusowych oraz przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zainstalowane zostaną także elementy małej architektury (wiata przystankowa i kosze na śmieci).
Koszt zadania to 4 mln 671 tys. 880,19 zł. Na realizację inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wartość dofinansowania to 2.264.400,00 PLN.

Zamknięcie tego odcinka powoduje zmianę trasy przejazdu od piątku (24.06) autobusów linii: 0, 5, 6, 8, 9, 10.

Autobusy linii: 0, 5, 6, 9 i 10 od przystanku 3 Maja – Żeromskiego, zawrócą na Rondzie Żołnierzy Wyklętych 1944-1956, pojadą al. 3 Maja oraz al. Kopernika do przystanku Sulejowska-Wyzwolenia i powrócą na swe stałe trasy.

W kierunku powrotnym, autobusy linii: 0, 5, 6, 9 i 10 od przystanku Sulejowska – Wyzwolenia pojadą al. Kopernika, al. 3 Maja, zawrócą na Rondzie Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 i po dojechaniu do przystanku 3 Maja – Żeromskiego powrócą na swoje stałe trasy.
Autobusy linii 8 w kierunku ul. Zalesickiej, od przystanku 3 Maja – Żeromskiego, zawrócą na Rondzie Żołnierzy Wyklętych 1944-1956, pojadą al. 3 Maja, al. Kopernika, ul. Śląską do ul. Krakowskie Przedmieście i dalej bez zmian. W kierunku powrotnym, autobusy tej linii kursować będą ul. Krakowskie Przedmieście, Śląską, al. Kopernika, al. 3 Maja, zawrócą na Rondzie Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 i po dojechaniu do przystanku 3 Maja – Żeromskiego powrócą na swoje stałe trasy.

Dla autobusów linii: 0, 5, 6, 8, 9 i 10 nie będą obowiązywać przystanki przy al. Kopernika: Kopernika – Pl. Niepodległości oraz Kopernika – Krak. Przedmieście.

Zadanie „Rozbudowa ulicy Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim” zostało dofinansowane w formie dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dotacji to 2.264.400,00 zł a koszt kwalifikowalny zadania 3.774.000,00 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 23 kwietnia 2024 r.

 
← powrót