Aktualności

06-11-2019

Szkolenia z SL 2014

Szkolenia skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do realizacji projektów w ramach nowego programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
Konsultacje w sprawie programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Miasto systematycznie rewitalizuje teren Starego Miasta i Podzamcza. Koszt pięciu projektów realizowanych na Starym Mieście i Podzamczu: rewitalizacji Rynku, Traktu Wielu Kultur I i II, Młodego Starego Miasta oraz budowy Mediateki to suma ponad 113 milionów złotych, a połowę z tych pieniędzy stanowiło pozyskane dofinansowanie unijne.
dev_tool
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje o uruchomieniu w dniu 1 lutego 2017 roku drugiego konkursu wspierającego finansowo mikrowsparciem od 1500 zł do 5000 zł grupy nieformalne zakładające nowe organizacje pozarządowe w wybranych powiatach województwa łódzkiego: bełchatowskim, piotrkowskim, radomszczańskim, pajęczańskim, wieluńskim, sieradzkim, wieruszowskim i w mieście Piotrków Trybunalski.
Referat Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego organizuje Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I RÓWNEGO TRAKTOWANIA oraz WOJEWODA ŁÓDZKI zapraszają organizacje pozarządowe z terenu całego województwa łódzkiego na spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który ma na celu wyłonienie 12 organizacji, które zostaną bohaterami najbardziej społecznego kalendarza w województwie!
Szkolenia kierowane do organizacji pozarządowych  odbędą się 27 października oraz 3, 8 i 15 listopada br. w Warszawie.
Konsultacje w sprawie programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.