Program "Rodzina +4"

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =

Program „Rodzina +4”

W obecnej sytuacji demograficznej i postępującego procesu starzenia się społeczeństwa należy podkreślić rolę rodzin z dziećmi. Mając na względzie fakt, że rodziny wielodzietne ponoszą większe nakłady finansowe na bieżące utrzymanie, wprowadzony zostaje system ulg dla rodzin wielodzietnych w obszarach związanych
z kulturą, sportem i oświatą. Zwiększenie dostępu do tych dóbr jest doskonałą formą nauki i wychowania, jednocześnie wyrabia nawyk korzystania z nich z większą świadomością. 

W związku z tym przedmiotem podjętej przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwały Nr XXXI/617/13 z dnia 27.03.2013 r. jest wsparcie dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „Rodzina +4”. Celem powyższego przedsięwzięcia jest propagowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, poprawa standardu życia oraz wzmocnienie więzi w rodzinie. Program „Rodzina +4” ma za zadanie wesprzeć rodziców lub opiekunów w procesie wychowania dziecka oraz zwiększyć szanse rozwojowe dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg i preferencji dla osób uprawnionych. Program adresowany jest do wszystkich piotrkowskich:

- rodzin wielodzietnych,
- wielodzietnych rodzin zastępczych,
- osób prowadzących rodzinne domy dziecka

zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta (na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy), które wychowują czworo lub więcej dzieci.

Posiadając Karty Programu „Rodzina +4” beneficjenci mogą skorzystać z następujących świadczeń:

  1. prawo korzystania z bezpłatnych biletów w przejazdach autobusami MZK Sp. z o.o.
    w Piotrkowie Trybunalskim;
  2. prawo korzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) w Piotrkowie Trybunalskim:

- z 50% zniżki na wejścia na spektakle teatralne i koncerty realizowane przez MOK,

- z nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych i kół zainteresowań;

  1. prawo bezpłatnego korzystania z oferty zwiedzania Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim;
  2. prawo do bezpłatnego wydawania karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim;
  3. prawo korzystania z oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim ze zniżką 50%: z basenu, z lodowiska w sezonie zimowym, z sauny, z siłowni, z aerobiku.

Prowadzimy rozmowy z właścicielami sklepów, punktów usługowych oraz innych instytucji, aby zwiększyć grono Partnerów Programu. Aktualny spis ulg i preferencji dostępny będzie na stronie www.piotrkow.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą pracownicy Referatu Spraw Społecznych, w pokoju 309, w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (Pasaż Karola Rudowskiego 10) lub pod nr telefonu (44)  732 77 81 / (44) 732 77 83.

Wnioski można pobierać i składać od dnia 1.06.2013 r. w pok. 309 Urzędu Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10, w godzinach 7.30-15.30.

Pliki do pobrania:
- Wniosek o wydanie Kart Programu „Rodzina +4”,
- Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Programu „Rodzina+4”,
- Wzór Karty Programu „Rodzina +4”,
- Wzór porozumienia z Partnerami Programu „Rodzina +4”,
- Uchwała Nr XXXI/617/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „Rodzina +4”.