Pereca – Starowarszawska – Wspólna – Zamkowa - Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,3077 ha, obszar należący do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, z preferencyjną stawką dzierżawy gruntu - 10 groszy za m2. 
Teren położony na obszarze historycznej dzielnicy Podzamcze, podlegającym ochronie konserwatorskiej – stanowi teren zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia, wpisanego do rejestru zabytków. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Zamek Królewski i bulwary rzeki Strawy. W odległości 250 metrów znajduje się Rynek Trybunalski z odrestaurowanymi kamienicami, a 120 metrów na wschód, nowoczesne centrum kultury i nauki Mediateka 800-lecia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 5MŚ – zabudowa wielofunkcyjna śródmiejska.

Wszystkie budynki znajdujące się w ramach przedmiotowego obszaru, zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną znajdują się w złym bądź niezadawalającym stanie technicznym, a ich remont jest ekonomicznie nieuzasadniony.

W przyległych ulicach pełne uzbrojenie: wodociąg, kanalizacja sanitarna, deszczowa, gazociąg, sieć energetyczna.

KONTAKT: Kontakt: Urząd Miasta e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl tel. +48 44/732 18 52, 732 18 75

Załączniki artykułu