Mołodeczno - Białoruś

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =

MołodecznoMołodeczno - Białoruś

Nazwa tej miejscowości pochodzi od przepływającej w pobliżu rzeki – Maladzechanka. W miejscu ujścia tej niewielkiej rzeczki do Uszy został wzniesiony zamek, w pobliżu którego w XIV wieku zaczęła rozwijać się osada. Mołodeczno znajduje się 72km od Mińska. Jego powierzchnia to 27km2. Mieszka tam około 98,2 tys. ludzi, głównie narodowości białoruskiej. W 1567 roku w Mołodecznie odbyły się wstępne rozmowy przedstawicieli Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej Polski, dotyczące warunków późniejszej unii lubelskiej w 1569 roku.
Miasto ma bogatą historię np. Król August III nadał mu prawa do organizowania jarmarków, Napoleon Bonaparte przebywał tu w czasie  wyprawy na Rosję.

Mołodeczno to miasto młodych, którzy dbają o to by ludowa kultura nie zanikła.

To właśnie w tym mieście powstała jedna z pierwszych szkół kształcących nauczycieli na Białorusi.

Mołodeczno znane jest nie tylko w kraju ale również w Rosji i Niemczech z produkcji mebli. Fabryka „Maładechnameble” stanowi główne przedsięwzięcie przemysłowe miasta.

www.molodechno.minsk-region.by