Marijampole - Litwa

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 2 =
Link
2 + 2 =

Marijampole - Litwa

Marijampole położone jest nad rzeką – Szeszupa. Znajduje się 138 km od Wilna, zaś do granicy polskiej - 38 km. Jego powierzchnia to  755 km2. Mieszka tam 70,8 tys ludzi (7 miasto Litwy pod względem wielkości). To młode miasto, mimo to odcisnęło swój ślad w historii Liwty. Często zmieniało swoją nazwę: Pasesupis – Marjampole – Staropole - Kapsuhas- Marijampole. Natchnienie w nim odnajdywali  najbardziej znani litewscy poeci i pisarze tacy jak: Vincas Mykolaitis – Putinas, Vincas Pietaris, Kazys Boruta i  Salomeja Neris. W czasach Litewskiej Republiki Radzieckiej Mariampol nosił nazwę Kapsukas na cześć litewskiego komunisty Vincasa Mickevičiusa-Kapsukasa.
Marijampole utrzymuje się głównie z rolnictwa (72% jego  powierzchni zajmują grunty orne) oraz fabryki cukru. Miasto może dużo zyskać na planowanej budowie autostrady Via Baltica, która ma połączyć Helsinki z centralną i  południową Europę. https://www.marijampole.lt