Wykaz lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 9, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Migdałowej.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. METALOWCÓW (KOMPLEKS NR I, KOMPLEKS NR II i KOMPLEKS NR III)
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY  UL. MATEJKI.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY  UL. MATEJKI.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO – MIASTA NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY
ul. KOSTROMSKIEJ .
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY
ul. ZAMKOWEJ 16 – ul. LEONA PERECA 5 .
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. DIAMENTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY,  W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ULICY   BELZACKIEJ 6.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. ŻEGLARSKIEJ.