Kalendarz imprez

XX Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE

Miejsce : ODA, ul. Dąbrowskiego 5 Wystąpią: Bilety: wstęp wolny Godzina: 11:00 Piotrków Trybunalski, 16-18 maja 2018
Część I: „Koniec”

Dyrektor Artystyczny:
Ryszard Piegza

Zaproszeni artyści:
Janusz Bałdyga, Léa Le Bricomte, Jacques Donguy, Charles Dreyfus, Grupa Restauracja Europa, Joël Hubaut, Krzysztof Knittel, Anna Kuczyńska, Przemysław Kwiek, Chiara Mulas, Serge Pey, Ryszard Piegza, Józef Robakowski, Alain Snyers, Piotr Weychert.

Program
16 maja - ODA, ul. Dąbrowskiego 5
12:00 - Interwencja artystyczna przed i na budynku byłej Restauracji Europa
18:00 - Uroczyste otwarcie Festiwalu
18:30 - Prezentacje performance: Krzysztof Knittel – koncert, Józef Robakowski, Lea Le Bricomte, Jőel Hubaut, Janusz Bałdyga.
- Projekcja filmu Piotra Weycherta „Jan Świdziński. Poza dostarczony kontekst” (2015r., 37 min.)

17 maja - ODA, ul. Dąbrowskiego 5
11:00 - Drugie śniadanie na Rynku Trybunalskim
18:00 - Prezentacje performance: Charles Dreyfus, Chiara Mulas, Przemysław Kwiek, Alain Snyers.
- Projekcja filmu Piotra Weycherta „Partum de facto” (1997r., 29 min.)

18 maja - ODA, ul. Dąbrowskiego 5
18:00 - Prezentacje performance: Serge Pey, Anna Kuczyńska, Ryszard Piegza, Grupa Restauracja Europa. 
- „Centrum-Peryferie” Gala finałowa XX Festiwalu

Wydarzenia towarzyszące
14 maja - Galeria Działań, Warszawa, ul. Marco Polo 1
19:00 - Neo Flux Dada Française - Prezentacje performance: Léa Le Bricomte, Jacques Donguy, Charles Dreyfus, Jöel Hubaut.
- Elementy wizualne: Alain Snyers „So what”

Niemal dwudziestoletnia tradycja festiwalu „Interakcje” zobowiązuje do refleksji, wniosków i podsumowań pozwalających na zamknięcie jednego cyklu programowego i jednoczesne otwarcie nowej perspektywy projektu.
„Koniec” i „Początek” stanowią kluczowe słowa spinające klamrą dwudziestoletni cykl festiwalu „Interakcje” realizowanego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1999 – 2017. To wystarczający okres by przywołać perspektywę historyczną podlegającą mechanizmom archiwizowania, hipotez i analiz. Upoważnia nas ona do podsumowań z punktu widzenia inicjatorów i realizatorów projektu. Na ich bazie staramy się wykreślić perspektywę przyszłości festiwali „Interakcje” poczynając od roku 2019. Mamy więc do czynienia z analizą historyczną, elementami rekonstrukcji związanej z tradycją francuskiego post dadaizmu i fluxusu i ich współczesnymi konsekwencjami. Traktujemy dwudziesty festiwal „Interakcje” jako kluczowy dla świadomego zamknięcia pewnego cyklu i zarazem wypracowania i otwarcia nowej formuły festiwalu.
Stąd też dwa wyraźne etapy tegorocznej edycji festiwalu. Pierwszy, zaprezentuje z perspektywy dwudziestu lat francuskie środowisko artystyczne, mające kluczowy wkład w proces założycielski „Interakcji”. Skonfrontowane będzie z polskimi uczestnikami pierwszego festiwalu. Istotnym elementem projektu będzie prezentacja osób, miejsc, idei, dokumentów i faktów związanych z pierwszym festiwalem. Kuratorem tej części festiwalu, odbywającej się zgodnie z tradycją w miesiącu maju, będzie podobnie jak dwadzieścia lat wcześniej, mieszkający w Paryżu polski artysta Ryszard Piegza. Ten etap będzie próbą zdefiniowania z perspektywy dwudziestu lat faktu rozpoczęcia „Interakcji” i tworzącego się mitu założycielskiego. Będzie stanowić próbę odpowiedzi na pytanie jak konstrukcja festiwalu, uczestnicy i hasło kształtują jego późniejsze edycje. Podejmiemy więc dyskusję nad historią traktując dorobek „Interakcji” jako niezwykle cenny kapitał dla refleksji o sztuce akcji na świecie.
Druga część, planowana na wrzesień 2018, to realizacja koncepcji „Początku”, nowej perspektywy, która zakłada merytoryczne odwołanie do znaczenia „peryferii” traktowanych jako wielopoziomowa rzeczywistość w skali przestrzennej, mentalnej i technologicznej. Chcemy podnieść rangę pojęcia peryferie w stosunku do rozpoznanego i eksponowanego centrum. Pojęcie „centrum – peryferie” było przywołane już na pierwszym festiwalu jako odniesienie zarówno do postrzegania sztuki performance w obszarze sztuk wizualnych jak i do lokalizacji festiwalu w Piotrkowie Trybunalskim, mieście spoza głównego nurtu działań kulturowych czy naukowych ale obdarzonym bogatym kontekstem historycznym. Należy po dwudziestu latach zweryfikować podstawowe cechy tych dwóch przeciwstawnych pojęć wobec przemian technologicznych, informacyjnych i mentalnych.
Pierwszy festiwal wskazujący i potwierdzający promieniowanie wielkiej tradycji ośrodka jakim był Paryż i jego kultura, eksponował ideę centrum powiązaną z szeroko pojętymi peryferiami. W tym roku zakładamy odwrócenie wektora, skupienie się na miejscach peryferyjnych i ich wpływie na centrum z jego ustalonym statusem. Stąd decydująca jest nie tylko lokalizacja festiwalu ale wybór odpowiednich artystów z takich krajów jak np. Litwa, Bośnia i Hercegowina, Indonezja, Chiny, Izrael, Polska. We wrześniu zaprezentujemy artystów polskich i zagranicznych traktujących sztukę akcji jako intermedium związane z innymi dyscyplinami sztuki jak rysunek, rzeźba, instalacja, film czy coraz bardziej widoczna w przestrzeni sztuk efemerycznych, choreografia. Zaproszeni artyści zagraniczni zostali wyselekcjonowani jako wybitni przedstawiciele sztuki żywej, dotąd nieobecni w piotrkowskich „Interakcjach”. Każdy z nich ma prawo wyboru i zaprezentowania w programie festiwalu jednego artysty. Artyści Polscy to również ci o uznanej pozycji zarówno w Polsce jak i na świecie, a także grupa artystów młodego i średniego pokolenia, którzy w przeszłości debiutowali na „Interakcjach”, a dziś z powodzeniem kontynuują twórczość w obszarze sztuki żywej. Stworzy to szansę dwubiegunowego porządku problemowego i pokoleniowego.