Mój Biznes za Granicą – materiały szkoleniowe

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 3 =
Link
1 + 3 =
MicrosoftTeams-image-16
W okresie od listopada 2020 r. do grudnia 2023 r. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wraz z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet oraz partnerem ponadnarodowym Business France realizowała program Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa”. Celem projektu było podniesienie jakości wsparcia firm z sektora MŚP zainteresowanych eksportem.
W wyniku prac powstał model wsparcia, w skład którego wchodzi 6 narzędzi:  
  • Pierwsze kroki przed rozpoczęciem działań eksportowych – checklista dla przedsiębiorcy.
  • Roadmapa (Mapa wsparcia) – przewodnik dla przedsiębiorcy w formie checklisty.
  • 6 modułów szkoleniowych wprowadzających do zagadnień związanych z działaniami eksportowymi.
  • Mentoring.
  • Networking i matchmaking.
  • Instrukcje i rekomendacje do wdrażania powyższych narzędzi.
Program Mój biznes za granicą ma za zadanie wypełnić lukę w ofercie wsparcia działań eksportowych skierowanych do przedsiębiorców, ponieważ dostępne dotąd rozwiązania nie zaspokajają potrzeb firm, które już rozpoczęły przygotowania do wyjścia na rynki zewnętrzne lub rozwijają działalność eksportową w kolejnych regionach.
W ramach programu odbyły się dwie edycje 5-dniowych szkoleń dla przedsiębiorców, tzw. Akademii Biznesu, podczas których eksperci PAIH oraz organizacji partnerskich przekazali wiedzę reprezentantom firm oraz przeprowadzili z nimi warsztaty praktyczne.

Od 1 marca 2024 r. materiały szkoleniowe wypracowane w ramach programu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Polska Agencja Inwestycji i Handlu udostępnia je nieodpłatnie jako efekty projektu Mój biznes za granicą.

Materiały do pobrania: Mój Biznes za Granicą - materiały szkoleniowe - Trade.gov.pl
← powrót