Program grantowy Fundacji BGK pn. Moja Mała Ojczyzna

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 1 =
Link
2 + 1 =
Obraz1
Celem programu Moja Mała Ojczyzna jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Konkurs skierowany jest do gmin których liczebność nie przekracza 100 tys. mieszkańców znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
W 7. Edycji programu zostanie dofinansowane maksymalnie 60 najlepszych projektów, maksymalna kwota dofinansowania to 40 000,00 zł brutto. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2023r. Wnioski mogą składać:
 fundacje, stowarzyszenia wpisane do KRS,
 biblioteki publiczne,
 domy kultury,
 jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat, miasto).

Dofinansowanie może być przeznaczone na:
 Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
 Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
 Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
 Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 1000,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
 Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto,
 Koszt tablicy informacyjnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/
← powrót