Wierzejska 125

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =
Nieruchomość niezabudowana o pow. 1,2574 ha. PRZETARG 27 października 2023 r.
Nieruchomość gminna niezabudowana, zlokalizowana w sąsiedztwie obwodnicy Miasta, zbiornika wodnego Bugaj i zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce 1U - przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa. Dopuszcza się lokalizację stacji paliw oraz obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu drogowego; wyklucza się lokalizację budynków o pow. sprzedaży powyżej 400 m2. 

W ulicy Wierzejskiej przebiegają: sieć energii elektrycznej, sieć wodociągowa i sieć telekomunikacyjna; w drodze 6DKL przebiegają sieci: energii elektrycznej, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Kontakt: Urząd Miasta e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl tel. +48 44/732 18 52, 732 18 75

Załączniki artykułu

← powrót