Wronia/Błotna - teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =
sse-1529912155
Nieruchomość niezabudowana o pow. 5,2 ha
Nieruchomość o pow. 5,1881 ha, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy produkcyjno-przemysłowej. Pełna infrastruktura techniczna w ul. Wroniej. Dostepność komunikacyjna z ul. Wroniej. Możliwość korzystania z bocznicy kolejowej zlokalizowanej wzdłuż północnej granicy nieruchomości (po zawarciu umowy z właścicielem bocznicy).

Cena wywoławcza z poprzedniego przetargu - 3.800.000,00 zł + VAT

W załączeniu szczegółowy opis nieruchomości - site check list.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, decyzja o wsparciu dla inwestycji realizowanej na tej nieruchomości, może zostać przyznana na 15 lat.Kontakt w sprawie pomocy publicznej - zwolnień w podatku dochodowym - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. tel. 422755072

Kontakt w sprawie terenu: Urząd Miasta e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl tel. 44 732 18 75
← powrót