Odnawialne Źródła Energii

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 6 =
Link
1 + 6 =

Przepisy Unii Europejskiej nakładają na Polskę obowiązek redukcji o 20 proc. emisji dwutlenku węgla do 2020 roku. Równocześnie musimy zwiększyć o tyle samo pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Wiele miejscowości w poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii sięga do źródeł geotermalnych. Piotrków niestety nie może korzystać z wód geotermalnych mimo, że w okolicy miasta znajdują się złoża. Według   Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie  zasoby są zbyt zasolone i głęboko położone, by mogły być eksploatowane jako źródło ciepła. Dlatego Piotrków stawia na kolektory słoneczne.
Według specjalistów dzięki solarom można zmniejszyć koszty poboru energii o ok. 60 proc. Władze miasta chcą więc zainteresować tym tematem jak najszersze kręgi społeczności lokalnej: od zarządów spółdzielni mieszkaniowych po właścicieli domków jednorodzinnych. 

W chwili obecnej dla osób fizycznych istnieje możliwość pozyskania następujących dofinansowań na inwestycje proekologiczne:

1.  Pomoc ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie kredytów z dopłatą do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych nie podłączonych do sieci ciepłowniczej. Akcja prowadzona jest za pośrednictwem banków, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszelkie więc formalności dotyczące kredytu i dopłaty do niego załatwiamy w banku.

Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: 

http://www.nfosigw.gov.pl

Dodatkowych informacji o zasadach, warunkach i procedurze ubiegania się o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udziela Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego: tel: (22) 45 90 126,  (22) 45 90 965, fax: (22) 45 90 776, e-mail: oze3@nfosigw.gov.pl

2.  „Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii ” - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2015 - 2016. Treść programu oraz wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie: http://wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

 

3.  „Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych "  - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2015 -2016. Treść programu oraz wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie: http://wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

Kontakt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

adres: ul. Dubois 118
kod pocztowy: 93-465 Łódź
godziny pracy: pn.- pt.: 8.00 - 16.00
e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl
Zespół Obsługi i Oceny Wniosków – 42 663 41 60-67