Gminny Program Rewitalizacji na lata 2024-2030

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =
W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030 zapraszamy Mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Badanie przeprowadzone będzie od 6 maja do 6 czerwca 2022 r.
Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag w wersji elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego – do pobrania ze strony internetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl, zakładka Gospodarka/Programy i strategie/GPR 2030 - Aktualności.
W czasie trwania konsultacji możliwe będzie uzyskanie informacji ustnych - telefonicznie pod numerem 52 345 60 81.
Nie będą rozpatrywane uwagi:
  • z datą wpływu przed dniem 06 maja 2022 r. i po dniu 06 czerwca 2022 r.;
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.
Załączniki:
  • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w Piotrkowie Trybunalskim;
  • Formularz ankiety,

Załączniki artykułu

Obwieszczenie Ankieta (Pobrań: 216)
Ankieta formularz (Pobrań: 171)
← powrót