Koniec konsultacji społecznych

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =
Zakończyły się konsultacje społeczne w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Badanie przeprowadzono od 6 maja do 6 czerwca 2022 roku.
Ankietyzacja prowadzona była w formie zbierania uwag w wersji elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Miasta pod podanym w obwieszczeniu linkiem.
W badaniu ankietowym wzięło udział 43 respondentów, co stanowi zaledwie ca 0,7% dorosłej populacji miasta.
Wyniki konsultacji znajdują się w załączonym podsumowaniu.
 

Załączniki artykułu

Ankieta podsumowanie (Pobrań: 205)
← powrót