Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 6 =
Link
1 + 6 =
DSC_7021
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 17 lutego 2023 roku do dnia 18 marca 2023 roku
 
Dokumenty do pobrania, tj.:
  • projekt uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
  • załącznik do uchwały – mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  •  „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, (potwierdzająca spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanki ich wyznaczenia),
  • formularz konsultacyjny,
są dostępne do pobrania pod linkiem:
https://www.piotrkow.pl/content/files/konsultacje.zip
Uwagi do projektu uchwały można składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym w postaci:
1. papierowej
  • złożonej osobiście w punkcie informacyjnym tut. Urzędu,
  • przesłanej na adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Farna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski,
2. elektronicznej
  • poprzez wypełnienie formularza interaktywnego na stronie www.piotrkow.pl, w zakładce Gospodarka/Programy i strategie.
Nie będą rozpatrywane uwagi:
  • z datą wpływu przed dniem 17 lutego 2023 roku i po dniu 18 marca 2023 roku;
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

Załączniki artykułu

Obwieszczenie konsultacje (Pobrań: 178)
← powrót